I vår miles 95 bensin tillsätter vi ett bensinadditiv som innehåller en friktionsmodifierare. Tester visar att regelbunden användning av miles 95 bensin kan ge upp till 2,7%* lägre bränsleförbrukning i jämförelse med en 95-oktanig bensin med den standardtillsats som svensk lagstiftning kräver.


miles 95 bensin är en förbättrad bensin där vi tillsatt ett multifunktionellt additiv. Det nya additivet innehåller friktionsmodifierande komponenter som hjälper till att minska friktionen i motorns rörliga delar och detta har en direkt effekt på bränsleförbrukningen. Du kommer upp till 2,7% längre utan att det kostar mer. Dessutom minskar utsläppen med lika mycket.

Denna friktionsmodifierare är det nya i vår miles 95 bensin. Utöver friktionsmodifieraren har vi även ökat mängden detergenter som därmed ger en kraftigare rengöring och bättre motverkar beläggningar i bränslesystem och motor.

Testerna som visar på en lägre förbrukning är genomförda av BOSMAL Automotive Research & Development Institute Ltd, ett oberoende och ledande testföretag i Europa inom forskning och utveckling.

Vi har gjort omfattande tester av vår miles bensin med vårt multifunktionella additiv. Testerna är utförda av Bosmal Automotive Research & Institute Ltd, ett oberoende institut som specialiserat sig på forskning och utveckling. Provningslaboratoriet är certifierat enligt PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard och ackrediterat 1997.

Testerna verifierar minskad bränsleförbrukning med upp till 2,7%
Resultat av test av miles bensin Vi har testat och mätt förbrukningen av vår miles bensin i olika personbilar med vanliga motortyper enligt EU:s körcykelstandard NEDC (EC 692/2008 – UN ECE Regulation No. 83), på rullande landsväg under strikt kontrollerade former. Vi har jämfört förbrukningen av miles 95 och milesPLUS 98 med en referensbensin av EU-standard, innehållande det standardadditiv som svensk lagstiftning kräver. Testerna visar att regelbunden användning av miles 95 och milesPLUS 98 kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med 2,7%*.

Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen och körsträckan som kan uppnås med regelbunden användning av miles 95 och milesPLUS 98 bensin i det enskilda fallet är beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden.

Testerna verifierar additivets renande verkan i bränslesystem och i motorn
För moderna bensinmotorer är det extra viktigt att bränslet innehåller ett additiv som kraftigt minskar beläggningar och avlagringar i bränslesystemet.milesPLUS 98 är vår premiumbensin och har som miles95 ett multifunktionellt additiv men tillsatt i högre mängd.

Testerna verifierar en snabbare och ännu bättre renande verkan, samt lägre friktion inne i motorn. Additivet innehåller friktionsmodifierare som direkt efter första tankningen börjar sänka friktionen mellan de rörliga motordelarna, en effekt som ökar och bevaras med regelbunden tankning. Additivets renande verkan, detergenten och korrossionsskyddet, motverkar uppbyggnad av beläggning på insprutningsmunstycken och ventiler, men också i cylinder och på kolv. Inflödet av bränsle och luft förbättras och förbränningen blir mer effektiv och fullständig som resulterar i att motorn ger mer kraft i jämförelse med en motor som har beläggningar.

Vad är det som gör att jag kommer upp till 2,7% längre med miles 95 bensin?
I vår miles 95 har vi utvecklat och tillsatt ett multifunktionellt additiv. I tillägg till de goda renhållande egenskaperna innehåller vårt miles additiv ytterligare en komponent som reducerar friktionen i motorns rörliga delar. Det leder till att förbrukningen minskar och du kommer upp till 2,7% längre.

Ni säger att miles 95 tar mig 2,7 % längre. Hur vet ni det?
Detta har vi testat hos ett oberoende testföretag i ett motorlaboratorium. Där har vi jämfört bränsleförbrukningen på bilar med ett standardadditiv som svensk lagstiftning kräver med vårt milesadditiv. Jämförelsen visade en förbättrad bränsleförbrukning på i genomsnitt 2,7 %. Bilarna var utvalda för att tekniskt motsvara de vanligaste motortyper och bränsleinsprutningssystem som finns på den europeiska marknaden idag. Bilarna kördes många mil för att uppnå full effekt av additivet. De togs sedan in i laboratoriet där en standardiserad test för att mäta bränsleförbrukning användes. Metoden bygger på att man kör bilarna efter ett bestämt körmönster, på en så kallad chassidynamometer, samtidigt som man mäter bränsleförbrukningen. Metoden är mycket repeterbar och beskrivs i detalj i ett europadirektiv.

När ni säger att miles 95 tar mig längre, vad jämför ni med då?
Vi jämför med en 95-oktanig bensin innehållande ett standardadditiv som svensk lagstiftning kräver.

Vad är det för additiv ni använder?
Vi kan inte säga vilket additiv vi använder av konkurrensskäl. Men vi kan säga att additivet är väl utprövat och kompatibelt med alla bensinkvalitéer och additiv som finns på marknaden.

Kan jag blanda olika bensinkvaliteter?
Ja, våra drivmedel är fullt kompatibla med alla bensinbränslen på den europeiska marknaden. Däremot kommer du inte uppnå de positiva egenskaperna av miles om du ofta växlar mellan olika leverantörer, då det krävs en regelbunden användning.

* I tester utförda av tredje part, enligt EU:s standard för mätning av bränsleförbrukning (EC 692/2008), har miles 95 bensin jämförts med referensbränsle 95 oktanig bensin med den standardtillsats som svensk lagstiftning kräver. Testerna visar att regelbunden användning av miles 95 bensin kan ge en lägre bränsleförbrukning med i genomsnitt 2,7%, jämfört med förbrukningen av det referensbränsle som anges ovan på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet beror på fordonet, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.