Hos oss kan du tanka miles diesel som både tar dig längre och samtidigt gör att du minskar din klimatpåverkan med upp till 33% jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. Till samma pris. miles diesel med upp till 40% bioinblandning.


Bra för både plånbok och miljö
I vår strävan att erbjuda energieffektiva kvalitetsprodukter, som både är bra för din plånbok och för vår miljö, kan vi i erbjuda en miles diesel med upp till 40% förnybart innehåll. Det är en miles diesel som har samma goda köregenskaper som en helt fossil diesel, men med fördelen att koldioxidutsläppen minskar med ca 33%. Pumphandtagen på stationen är märkta så att du som kund enkelt ska veta när du tankar en miles diesel med en högre andel biodrivmedel.Samma goda köregenskaper som tar dig längre
miles diesel med biodrivmedel fungerar precis som en vanlig diesel, men med fördelen att påverkan på klimatet minskar till följd av det högre innehållet av förnybara komponenter. Det förnybara innehållet består av upp till 35% syntetisk HVO-diesel (fri från palmolja) och upp till 5% FAME. Det ger en lägre klimatpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp. Utsläppen är 33% lägre jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. Precis som i all vår miles diesel har vi tillsatt ett multifunktionellt additiv som ger en effektivare förbränning och därmed minskad förbrukning med upp till 2%*.

miles diesel med förnybar diesel är inom ramen för en s k EN 590-standard och har samma egenskaper som fossil diesel. Dessutom har den mycket goda köldegenskaper som gör att produkten kan användas hela året. miles diesel med biodrivmedel uppfyller alla överenskomna tekniska krav från fordonstillverkarna av dieselbilar.

OBS! Viktig information om biodiesel/FAME:
I instruktionsböckerna/tanklocket på din bil kan det stå att ditt fordon inte kan tankas med Biodiesel. Med det avses det att bilen inte får tankas med ett dieselbränsle som har större inblandning än 7% FAME. Andelen HVO har ingen betydelse för detta. I bränslestandarden EN590 är inblandningen av FAME upp till max 7% godkänt. När det gäller ren FAME, s k B100, som är en 100% biodiesel av typen FAME (fettsyrametylestrar) kan det endast tankas av de bilar som fått godkänt från biltillverkaren.

Vi har gjort omfattande tester av vår miles diesel med vårt multifunktionella additiv. Testerna är utförda av Bosmal Automotive Research & Institute Ltd, ett oberoende institut som specialiserat sig på forskning och utveckling. Provningslaboratoriet är certifierat enligt PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard och ackrediterat 1997.

Testerna verifierar minskad bränsleförbrukning med upp till 2%
Vi har testat och mätt förbrukningen av vår miles diesel i olika personbilar med vanliga motortyper enligt EU:s körcykelstandard NEDC (EC 692/2008 – UN ECE Regulation No. 83), på rullande landsväg under strikt kontrollerade former. Testen och mätningarna har gjorts på 9 olika personbilar med 3 olika motortyper. Varje fordon har körts en sträcka på ca 4 000 km. Vi har jämfört förbrukningen av miles diesel och milesPLUS diesel med en referensdiesel av EU-standard utan tillsatt additiv . Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel och milesPLUS diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%*.

Testerna verifierar additivets renande verkan i bränslesystem och i motorn
Additivet i vår miles diesel har en renhållande och upprensande effekt som håller spridare och förbränningsrum rena från beläggningar. Det gör att motorns inre hålls i, så nära som möjligt, nyskick. Även en motor som tidigare körts på standarddiesel rengörs och får tillbaka en stor del av tidigare effektförlust.

Vad är det som gör att jag kommer upp till 2% längre med miles diesel?
I vår miles diesel tillsätter vi ett multifunktionellt additiv som ger en effektivare förbränning, vilket ger en lägre bränsleförbrukning. Motortester visar att den genomsnittliga bränsleförbrukningen minskar med upp till 2 % om man regelbundet kör på miles diesel, jämfört med förbrukningen av en diesel utan additiv.

Hur kan ni bevisa att er miles diesel med additiv tar mig längre?
Vi har gjort omfattande tester på olika motortyper av vår miles diesel med vårt multifunktionella additiv. Testerna är utförda av Bosmal Automotive Research & Institute Ltd, ett oberoende institut som specialiserat sig på forskning och utveckling.

*I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%, jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.