milesPLUS 98 bensin är utvecklad för att förbättra din motors prestanda och ge dig mer kraft och acceleration.*


milesPLUS 98 bensin innehåller förbättrade funktionsadditiv och en högre mängd additiv än miles 95, vilket minskar friktionen i motorn och hjälper den att jobba ännu effektivare. Kombinerat med rengörande och korrosionsskyddande tillsatser får du med milesPLUS 98 också ett bättre och snabbare skydd mot rost och slitage. Med din renare och effektivare motor kan mer energi användas för att hålla din bil rullande och därmed får du mer kraft och acceleration vid gaspådrag. Samtidigt som bränsleförbrukningen och utsläppen minskar.

milesPLUS 98

 • Optimerar motorns prestanda och ger mer kraft och acceleration
 • Bränsleförbrukningen minskar och tar dig upp till 2,7% längre
 • Är vår bästa bensin för alla bensinmotorer som går på 95 eller 98 oktan
 • Vi har gjort omfattande tester av vår miles bensin med vårt multifunktionella additiv. Testerna är utförda av Bosmal Automotive Research & Institute Ltd, ett oberoende institut som specialiserat sig på forskning och utveckling. Provningslaboratoriet är certifierat enligt PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard och ackrediterat 1997.

  Testerna verifierar minskad bränsleförbrukning med upp till 2,7%
  Resultat av test av miles bensin Vi har testat och mätt förbrukningen av vår miles bensin i olika personbilar med vanliga motortyper enligt EU:s körcykelstandard NEDC (EC 692/2008 – UN ECE Regulation No. 83), på rullande landsväg under strikt kontrollerade former. Vi har jämfört förbrukningen av miles 95 och milesPLUS 98 med en referensbensin av EU-standard, innehållande det standardadditiv som svensk lagstiftning kräver. Testerna visar att regelbunden användning av miles 95 och milesPLUS 98 kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med 2,7%*.

  Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen och körsträckan som kan uppnås med regelbunden användning av miles 95 och milesPLUS 98 bensin i det enskilda fallet är beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden.

  Testerna verifierar additivets renande verkan i bränslesystem och i motorn
  För moderna bensinmotorer är det extra viktigt att bränslet innehåller ett additiv som kraftigt minskar beläggningar och avlagringar i bränslesystemet.milesPLUS 98 är vår premiumbensin och har som miles95 ett multifunktionellt additiv men tillsatt i högre mängd.

  Testerna verifierar en snabbare och ännu bättre renande verkan, samt lägre friktion inne i motorn. Additivet innehåller friktionsmodifierare som direkt efter första tankningen börjar sänka friktionen mellan de rörliga motordelarna, en effekt som ökar och bevaras med regelbunden tankning. Additivets renande verkan, detergenten och korrossionsskyddet, motverkar uppbyggnad av beläggning på insprutningsmunstycken och ventiler, men också i cylinder och på kolv. Inflödet av bränsle och luft förbättras och förbränningen blir mer effektiv och fullständig som resulterar i att motorn ger mer kraft i jämförelse med en motor som har beläggningar.

  Vad är milesPLUS®?
  Drivmedlet, milesPLUS®, innehåller ännu mer förbättrade funktionsadditiv som snabbare både rengör motorn och motverkar uppbyggnaden av avlagringar. Friktionen i motorn minskar och förbränningen förbättras vilket ger en lägre bränsleförbrukning och därmed färre skadliga utsläpp. I tillägg ger milesPLUS ytterligare förbättrad prestanda som gör att motorn går mjukare och ger snabbare respons vid gaspådrag. Allt för att din motor ska vara i bästa möjliga skick och inte tappa hästkrafter.

  Har ni tidigare haft additiv i miles 98?
  Ja, men detta är ett helt nytt additiv. Det är samma additiv som vi har i miles 95, men i milesPLUS 98 har vi ökat doseringen ytterligare, vilket förutom att du kommer upp till 2,7% längre även ger dig mer kraft och acceleration.

  Vad är skillnaden mellan miles och milesPLUS?
  Enligt de oberoende tester vi har gjort så visar de att våra miles produkter kan minska bränsleförbrukningen (med upp till 2,7% i bensinmotorer och upp till 2% i diesel motorer). miles drivmedlen innehåller multifunktionella additiv som skyddar mot avlagringar i din motor och gör att motorn får en förbättrad förbränning. Vid användandet av miles kontinuerligt visar våra tester att det minskar bränsleförbrukningen och ger färre skadliga utsläpp.

  milesPLUS®, innehåller ännu mer förbättrade funktionsadditiv som snabbare både rengör motorn och motverkar uppbyggnaden av avlagringar. Friktionen i motorn minskar och förbränningen förbättras vilket ger en lägre bränsleförbrukning och därmed färre skadliga utsläpp. I tillägg ger milesPLUS ytterligare förbättrad prestanda som gör att motorn går mjukare och ger snabbare respons vid gaspådrag. Allt för att din motor ska vara i bästa möjliga skick och inte tappa hästkrafter.

  Vad har ni för tester som bevisar effekten?
  Tester har genomförts av BOSMAL Automotive Research & Development Institute Ltd, ett oberoende och ledande laboratorium i Europa inom forskning och utveckling. Testerna verifierar minskningen av bränsleförbrukning och utsläpp samt de positiva förändringarna av prestanda och kraftöverföring.

  Hur genomfördes testerna?
  Våra miles® -produkter har testats enligt UN ECE-reglerna (United Nations Economy Commission for Europe) genom ett strikt testprogram med standardiserade metoder på olika motorer, som motsvarar cirka en femtedel av de fordon som rullar på europeiska vägar. Sammanlagt gjordes 357 olika mätningar av bränsleförbrukningen.

  Vad är det för additiv ni använder i milesPLUS?
  Vi vill inte säga vilket additiv vi använder av konkurrensskäl men additivet är väl utprövat och fungerar ihop med alla bensin- och dieselkvalitéer samt additiv som finns på marknaden.

  Vilka bilar kan köra på milesPLUS?
  Alla bensinbilar kan använda milesPLUS bensin, och alla dieselbilar kan använda milesPLUS diesel. Om du vill ta del av ännu fler goda egenskaper så visar våra tester i tillägg till den minskade bränsleförbrukningen, positiva förbättringar när det gäller prestanda vilket gör att du får snabbare respons vid gaspådrag och att motorn får tillbaka, så nära som möjligt, sin nyprestanda. Allt för att du inte ska tappa hästkrafter.

  Om man har en prestandabil/classic/veteranbil som endast körs på sommaren kan man då tanka milesPLUS 98 inför vinteruppehåll?
  milesPLUS 98 är ett utmärkt val inför vinteruppehåll. Rekommendationen är att tanka fullt för att minimera kondensbildning i tanken när bilen inte används. Det rengörande additivet i bensinen hjälper till att hålla rent i bränslesystemet även när man inte kör. Det fungerar på så vis att de korrosionsskyddande tillsatserna i additivet lägger sig som ett skyddande skikt på alla metallytor och minskar risken för korrosion och avlagringar som kan bildas i ex förgasaren under vinteruppehåll. Det medför bättre startbarhet utan ojämn motorgång.

  * Den förbättrade prestandan verifieras av tester utförda av tredje part med testmetoder enligt EU:s standard. Vilken faktisk påverkan milesPLUS® har på prestandan som kan uppnås i det enskilda fallet beror på fordonet, körstil och körförhållanden.