milesPLUS® diesel - vår premiumdiesel - Som första drivmedelsbolag i Sverige har vi lanserat en premiumdiesel - milesPLUS diesel.


milesPLUS diesel är utvecklad för att förbättra din motors prestanda och ge dig mer kraft och acceleration.*
milesPLUS diesel innehåller förbättrade funktionsadditiv och en högre mängd additiv än miles diesel, vilket snabbare både rengör motorn och motverkar uppbyggnaden av avlagringar. Det gör att förbränningen blir ännu effektivare. Kombinerat med korrosionsskyddande tillsatser får du med milesPLUS diesel ett bättre skydd mot rost och slitage. milesPLUS diesel innehåller även en högre mängd cetantalsförbättrare, vilket underlättar vid kallstarter och vid förbränning. Den förbättrade prestandan gör att motorn går mjukare och ger snabbare respons vid gaspådrag. Samtidigt som bränsleförbrukningen och utsläppen minskar.milesPLUS diesel
• Optimerar och återställer motorns prestanda, vilket ger mer kraft och acceleration
• Bränsleförbrukningen minskar och tar dig upp till 2 % längre
• Bra kallstartsegenskaper
• Motorn går mjukare med mindre knackningar och oljud

Se hur milesPLUS diesels cetantalsförbättrare påverkar din motor:

ADDITIVETS FÖRDELAR:

Funktion
Fördelar för dig som tankar milesPLUS diesel
Detergenter Innehåller extra mycket detergenter som ger en snabb renhållande och upprensande effekt som håller spridare och förbränningsrum rent från beläggningar. Det är av yttersta vikt att spridarna är rena, så att de kan producera en finfördelad dusch av bränsle. Förbränningen blir då mer effektiv och man utnyttjar bränslets energiinnehåll optimalt som ger mer kraft ifrån motorn och dessutom en bränslebesparing..
Korrosionsskyddande Det är viktigt med ett bra korrosionsskydd så att alla metaller får ett skydd mot angrepp från ex kondensvatten. En hög andel additiv förstärker denna effekt och minskar på så vis uppbyggnaden av avlagringar i bränslesystemet samtidigt som man minimerar korroderande angrepp på viktiga delar i bränslessystemet.
Cetantalshöjande En hög mängd additiv medför en förstärkning av cetantalet i jämförelse med övriga dieselprodukter. Högt cetantal ger ett bränsle med bättre tändvillighet som medför lättare kallstart och mjukar motorgång med mindre dieselknatter från motorn. Påverkar även vid gaspådrag så att motorn ger mer gasrespons.
Skumningsdämpande Underlättar snabb tankning av tunga fordon utan överspolning och spill.
   


* Den förbättrade prestandan verifieras av tester utförda av tredje part med testmetoder enligt EU:s standard. Vilken faktisk påverkan milesPLUS® har på prestandan som kan uppnås i det enskilda fallet beror på fordonet, körstil och körförhållanden. Läs mer om milesPLUS® på respektive produktsida på circlek.se.